Sistem Cevapları

Burada her API için ortak olabilecek cevaplar ve API sunucusunun kendisinden gelebilecek yanıtlar yer alır.

API bakımda

{"status":"error","data":{"message":"This API is under maintenance.","statusCode":503}}

Geçersiz uçnokta veya istek metodu hatalı

{"status":"error","data":{"message":"Invalid endpoint or invalid request method for the resource.","statusCode":404}}

Last updated